Tietosuojakäytäntö

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 31.1.2013

1. Rekisterinpitäjä
Antti Airio Oy
Eteläkauppatori 2
28100 Pori
puh. 02-6332620
E-mail verkkokauppa(at)anttiairio.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Toimitusjohtaja puh.02 633 2620

3. Rekisterin nimi
Antti Airio Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, yhteydenpitoon ja markkinointiin jos asiakas ei sitä ole kieltänyt, sekä muihin verkkopalveluiden liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään verkkokaupassa tarvittavat tiedot
- nimitiedot, yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköposti), tilaushistoria ja -tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakastiedot saadaan käyttäjän itse ilmoittamana verkkokauppatilauksen yhteydessä tai asiakkaan erillisellä ilmoituksella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän suojattuun järjestelmään. Järjestelmä on suojattu ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan palomuurein, sekä muilla torjuntaohjelmilla. Käyttäjätietoja sisältävät laitteet sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa tilassa. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät vain määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisteriä käyttävät työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjällä on oikeus, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oma-aloitteisesti. Tietoja voidaan poistaa tai korjata myös rekisteröidyn vaatimuksesta.